Köp- och leveransvillkor


De produkter som du beställer skickas per post till den adress som du anger vid din betalning.
Du betalar enkelt med de betalsätt som finns i kassan.
Alla priser anges inklusive moms.
Giltighetstiden för massagekort och presentkort är 12 månader från inköpsdatum.

Välj att få leverans direkt till din e-post som VÄRDEBEVIS i PDF-format, som du sedan visar i din telefon eller skriver ut och ger bort. Värdebeviset visar användare fram vid den bokade behandlingen. Du kan också välja att få ett MASSAGEKORT hemskickat inom 5 arbetsdagar, inklusive ett elegant presentkuvert.


Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvar
Vid beställning ingår du avtal direkt med (org nr ) som är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter
Insamling av personuppgifter
Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel ordernummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur samlar vi in personuppgifter?
registrerar och samlar in uppgifter om Kunden i samband med beställning/köp. Dessa uppgifter tillförs av Kunden genom bokning i vårt bokningssystem. Det är uppgifter om namn och kontaktuppgifter som samlas in.

Hantering och lagring av personuppgifter
Rättslig grund för behandling och syfte med behandling av dina personuppgifter
behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att personuppgifter behandlas både med stöd av fullgörande av avtal för att administrera kundförhållandet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. När du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt GDPR (2016:679). Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra det avtal i vilket du är part.

Administrera din beställning
För att kunna administrera din beställning använder vi de personuppgifter som tillhandahållits vid köptillfället.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och ordernummer för att identifiera dig. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information
När du har gjort en beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse och information om din order via mail samt att vi kan komma att använda ditt telefonnummer för SMS-meddelanden.

Marknadsföring
Kundinformation används även i marknadsföringssammanhang. Vårt kundregister används för utskick av nyhetsbrev med aktuella erbjudanden samt information om verksamheten. Dessa nyhetsbrev kan du med enkelhet avregistrera dig från genom en länk i respektive nyhetsbrev.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande redovisning.

Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Dina rättigheter
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt till information
Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Invända mot direktmarknadsföring
Du har en rätt att invända mot att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring så som nyhetsbrev eller information om erbjudanden. Våra nyhetsbrev kan du med enkelhet avregistrera dig från genom en länk i respektive nyhetsbrev.Villkor från Staircase AB som tillhandahåller tjänsten, nedan även kallad Baraboka
v.2018.05.23
Vid köp ingår du ett avtal direkt med det företag som saluför produkterna i shoppen. Baraboka (Staircase AB) tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna leveranser eller produkter, ej heller hur produkterna senare används.
Staircase AB agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av .
Staircase AB använder de personuppgifter som tillhandahållits vid köptillfället för att kunna genomföra ditt köp / din beställning, dina personuppgifter hanteras därefter av enligt ovan gällande policy.
När du i samband med din beställning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och samtycke enligt GDPR (2016:679).
I de fall du önskar använda dina rättigheter enligt GDPR ber vi dig i kontakta .


Gå till kassan
Gå till produkterna
Bokningssystem & Webshop - Baraboka.se